over fcc wheels erp

De accommodatie waar wij als vereniging gebruik van maken is onderdeel van Stichting “de Bolle Akker”. Wij zijn op de accommodatie gehuisvest samen met Jong Nederland en het Onze Lieve Vrouwe St. Anna en Catharinagilde. FCC Wheels is lid van de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie (KNWU).

Doelstelling

Het bestuur van FCC Wheels streeft er naar om een (toekomstig) rijder de mogelijkheid te bieden om op een sportieve wijze en in een sociaal en maatschappelijke veilige omgeving sport te beleven. Als bestuur hechten wij er ook grote waarde aan dat lid worden laagdrempelig is, tegen een redelijke contributie. Dat onze leden fietscross beleven als recreatiesport en zich binnen de sport kunnen ontplooien in sportiviteit en prestatie. Aan het lidmaatschap is een basislicentie gekoppeld van de KNWU. Deze basislicentie is nodig om deel te kunnen nemen aan trainingen in clubverband en wedstrijden op afdelingsniveau.

Lidmaatschap

Als vereniging bieden wij een (potentieel) nieuw lid de mogelijkheid om aan enkele trainingen (3 tot 5) deel te nemen alvorens te besluiten om het lidmaatschap aan te vragen. Deze traingen ( groep 0 ) vinden alleen plaats op donderdag Het lidmaatschap wordt aangevraagd middels een inschrijfformulier welke verkrijgbaar is op de baan tijdens trainingsavonden. De contributie van FCC Wheels bedraagt anno 2017 € 115,00 per jaar. Tevens is het verplicht om een clubshirt te kopen ad € 30,00. Een clubshirt met naam kost € 35,00. Te voldoen via machtiging voor automatische incasso. Dit ingevulde machtigingsformulier dient tegelijk met het inschrijvingsformulier bij de secretaris te worden ingeleverd. Naast de door de KNWU verstrekte basislicentie dient een stuurbordnummer aangevraagd te worden. Deze heeft u als rijder nodig om deel te kunnen nemen aan de clubdag, wedstrijden en competities. De procedures voor het aanvragen van een licentie en stuurbordnummer worden in het clubblad vermeld.

Sportkleding

Iedere rijder is verplicht om op de crossbaan beschermende kleding te dragen. Bestaande uit: een (fietscross)helm – crossbroek / stevige lange broek - shirt - handschoenen. Alle leden zijn verplicht om tijdens trainingen en wedstrijden te rijden in het clubshirt.

Trainingen

De trainingen zijn op dinsdag- en donderdagavond op de accommodatie “de Bolle Akker” aan de Heesakker 12, 5469 AV in Erp. De trainingstijden zijn:

  • Groep 0 (nieuwelingen) van 18.30 tot 19.30. ( alleen op donderdag)
  • Groep 1 (5 t/m 9 jaar) van 18.30 tot 19.30.
  • Groep 2 (10 t/m 13 jaar) van 18.45 tot 20.00.
  • Groep 3 (14 jaar en ouder) van 19.45 tot 21.00.

Bestuur

Voorzitter dhr. M. van den Boom tel. 0413 29 35 93 / 06 53 18 71 05
Secretaris dhr. J. van Nistelrooij tel. 06 51857782
Coördinator trainingen dhr. C. Pennings tel. 06 53740060